Thống kê tần suất lô tô miền Bắc để tìm cặp số lâu chưa ra

Thống kê tần suất lô tô miền Bắc để tìm cặp số lâu chưa ra